حریم شخصی

کاندید اسپرت بر حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران خود تاکید ویژه‌ای دارد.

شما به عنوان یکی از اعضای کاندید اسپرت برای ایجاد حساب کاربری، اطلاعاتی نظیر شماره تلفن و ایمیل و آدرس وارد خواهید کرد که تنها برای ارائه‌ی خدمات بدون نقص از طرف کاندید اسپرت کاربرد دارند و نزد ما محفوظ خواهند ماند.

گفتنی‌ست که از این داده‌ها برای ارسال محصولات استفاده خواهیم کرد.

همچنین مطالبی مانند خبرنامه کاندید اسپرت، تنها در صورت ابراز علاقمندی شخصی شما به آدرس ایمیل‌تان ارسال خواهد شد و در هر زمانی که بخواهید می‌توانید از آن انصراف دهید.

شماره تلفن اعضا نیز تنها برای ارسال پیامک جهت در جریان گذاشتن شما از روند ارسال محصول استفاده خواهد شد.